Các bước cài đặt W3 Total Cache giúp tăng tốc Website

Trong quản trị site, vào mục Hiệu suất/Performance -> Cài đặt chung/General Settings

Tổng quát chung/General

 1. Bật hoặc tắt tất cả các loại bộ nhớ đệm (cùng một lúc):Không tích vào ô này nếu có, chúng ta sẽ cài đặt và chỉ cho phép những chức năng mà chúng ta cần.Chế độ xem trước:Preview mode

Cho phép bạn kiểm tra các thay đổi cấu hình trước khi chúng tác động đến người dùng của bạn.

Chuyển sang Bật để kiểm tra các thay đổi an toàn trước khi triển khai website chính thức.

 1. Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)

Bộ nhớ cache trang/Page Cache

Tùy chọn này sẽ tạo và lưu trữ phiên bản tĩnh của các trang được truy cập trên máy chủ của bạn, để nó có thể được phân phối ngay lập tức tới trình duyệt.

Nên sử dụng chức năng này vì nó tiết kiệm thời gian cần thiết để truy xuất nội dung từ cơ sở dữ liệu và do đó tăng tốc độ tải.

 1. Bộ nhớ cache trang: Tích vào ô này để bật tùy chọn này.
 2. Phương pháp cache trang:
  – Chọn Disk: từ menu thả xuống, đây là cài đặt ưu tiên ngầm định sẽ hoạt động bình thường trên các môi trường máy chủ.
  – Chúng ta nên sử dụng cài đặt này cho tài liệu này
  – Các cài đặt khác sẽ yêu cầu cài đặt các phần mở rộng khác trên máy chủ. Chúng ta không cần quan tâm nếu chúng ta không biết rõ về chúng.
 3. Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)
  – Giảm thiểu dung lượng/Minify
  – Tùy chọn này sẽ rút gọn (nén) các tệp HTML, CSS và Javascript. Nó là quá trình loại bỏ tất cả các ký tự không cần thiết khỏi mã nguồn mà không thay đổi chức năng của nó.
 4. Giảm thiểu: Tích vào ô này để bật tùy chọn này.
 5. Chế độ thu nhỏ:
  – Chọn Thủ công (nút radio)
  Sau đó, chúng ta sẽ phải tiếp tục thiết lập Minify options trong Performance -> Minify.
 6. Phương thức bộ nhớ cache:
  – Chọn Disk/Đĩa từ trình đơn thả xuống, đây là cài đặt ưu tiên ngầm định sẽ hoạt động bình thường trên các môi trường máy chủ.
  – Giống như tùy chọn Page Cache được đề cập ở trên, các cài đặt khác sẽ yêu cầu cài đặt các phần mở rộng khác.
 7. Trình chỉnh sửa HTML: Chọn Mặc định/Default từ trình đơn thả xuống.
 8. JS minifier: Chọn Mặc định/Default từ trình đơn thả xuống.
 9. Trình chỉnh sửa CSS: Chọn Mặc định/Default từ trình đơn thả xuống.
 10. Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)

Cơ sở dữ liệu Cache/Database Cache

 1. Bộ đệm cơ sở dữ liệu:      Tích vào ô này để bật tùy chọn này.
 2. Phương pháp cache cơ sở dữ liệu: Disk
 3. Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)

Bộ nhớ cache đối tượng/Object Cache

 1. Bộ đệm cache:      Tích vào ô này để bật tùy chọn này.
 2. Phương pháp cache cơ sở dữ liệu: Disk
 3. Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)

Bộ nhớ cache cho trình duyệt/Browser Cache

Tùy chọn này sử dụng bộ nhớ cache trong trình duyệt của người truy cập web.

 1. Bộ đệm cache:      Tích vào ô này để bật tùy chọn này.
 2. Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)

CDN và các mục khác bên dưới

Bỏ qua các mục này

Thiết lập chi tiết Minify

Trong quản trị site, vào mục Performance -> Minify

Tổng quát chung/General

 1. Viết lại cấu trúc URL: Tích vào ô này để bật
 2. Để nguyên các cài đặt khác.
 3. Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)

HTML & XML

Cài đặt này sẽ rút ngắn Javascript và CSS được viết trong nội dung HTML.

HTML rút gọn cài đặt:

Đánh dấu vào các ô Enable, Inline CSS minification và Inline JS minification.

Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt. (Save all settings)

JS

JS rút gọn cài đặt: Chọn hộp kiểm này để bật

Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)

CSS

Cài đặt rút gọn CSS:   Nhấp vào ô Bật/Enable.

Không chọn các cài đặt khác

Nhấp vào nút Lưu tất cả cài đặt.(Save all settings)