Các bước tối ưu website trên Synezi

Sau khi hoàn thiện nội dung website thì vấn đề tối ưu tốc độ và SEO là rất quan trọng. Tốc độ và SEO ảnh hưởng nhiều tới người xem và các máy tìm kiếm. Dưới đây là các bước để tối ưu website trên Synezi.

Các bước cần được thực hiện sẽ bao gồm :

  • Tối ưu hình ảnh: Chuyển đổi định dạng ảnh, nén ảnh trước khi đưa lên web và chạy smush image
  • Thiết lập Cache, setup cache
  • Loại bỏ 1 số plugin không sử dụng: ví dụ nếu sử dụng ninja popup rồi thì nên bỏ popupmaker, hoặc nếu khôn sử dụng chức năng bán hàng thì bỏ Woo , hay nếu dùng layerslider thì bỏ slider revolution hoặc ngược lại, hoặc bỏ cả layerslider và slider revolution nếu ko sử dung slider

Dưới đây là chi tiết các bước.

Việc đầu tiên cần quan tâm là hình ảnh. Hình ảnh chiếm dung lượng rất nhiều, thường chiếm hơn 50% so với toàn bộ nội dung web. Do vậy tối ưu hình ảnh hay giảm dung lượng ảnh là việc quan trọng đầu tiên cần thực hiện.

Định dạng ảnh nên là jpg, hoặc png nhưng chỉ dùng png nếu cần ảnh có nền trong suốt transparent , vì ảnh png có ưu điểm chất lượng ảnh tốt nhưng nhược điểm là chưa được nén và dung lượng rất lớn không phù hợp cho hiển thị trên web.

Nén ảnh, tối ưu ảnh: có thể sử dụng 1 số phần mềm tối ưu ảnh sau: FileOptimizer hay công cụ online http://www.imageoptimizer.net/Pages/Home.aspx  và https://compressor.io/compress

Tiếp theo là chạy smush image sau khi upload ảnh lên website

Chọn lazyload và kích hoạt nếu cần: lazyload nghĩa là tải ảnh về máy tính để hiển thị ra tại vị trí mà khi người xem đang ở trên màn hình, ví dụ, website có rất nhiều ảnh , ở nhiều vị trí khác nhau trên màn hình, nếu có lazyload và người xem đang xem phía trên đầu website thì chỉ có ảnh trên đầu website được tải về và hiển thị, khi người xem kéo màn hình xuống phía dưới website thì ảnh ở dưới mới được tải về và hiển thị, như vậy thay vì tải toàn bộ ảnh trên website thì chỉ hiển thị các hình ảnh khi cần xem để giảm thời gian tải website, giúp xem website nhanh hơn

Tiếp theo là sử dụng chức năng WP Rocket để tối ưu các file liên quan tới website như css hay js, ngoài ra cũng cần tối ưu nội dung html.

Sau đó cần tối ưu hình ảnh hiển thị bằng cách hiển thị Lazy, nghĩa là hình ảnh trên website trong vùng xem của người dùng thì mới hiển thị, còn lại sẽ không hiển thị, thay vì hiển thị toàn bộ hình ảnh trên website sẽ gây chậm.

Lưu ý nhỏ là sau khi thay đổi thiết lập trong WP Rocket thì cần phải xóa toàn bộ cache hiện tại để cập nhật các thiết lập mới.

Tiếp theo là tối ưu Cơ sở dữ liệu

– Cần xóa hết các bản nháp, lịch sử cập nhật , các dữ liệu tạm thời, và tối ưu các table

 

 

Tối ưu hình ảnh bằng sử dụng CDN. CDN nghĩa là chia nhỏ các phần của website trên nhiều máy chủ để tăng khả năng phục vụ, thay vi chỉ có 1 máy chủ phục vụ.

Cuối cùng là vô hiệu hóa các plugin không cần thiết để tăng khả năng xử lý của server.