Các bước cơ bản để thiết lập nhiều ngôn ngữ cho website

Dưới đây là một ví dụ để thiết lập website có 2 ngôn ngữ: English và Vietnamese

Thiết lập ngôn ngữ:

  1. Trước tiên cần xác định ngôn ngữ chính của website, ví English là ngôn ngữ ngầm định thì cần thiết lập Site Language:      
  2. Chúng tại sẽ sử dụng WPML plugin để tạo nội dung cho các ngôn ngữ khác nhau, do vậy cần kích hoạt để sử dụng : /wp-admin/themes.php?page=tgmpa-install-plugins . Sau khi bật plugin xong thì thực hiện các bước thiết lập ngôn ngữ
  3. Thiết lập ngôn ngữ mới: /wp-admin/admin.php?page=sitepress-multilingual-cms%2Fmenu%2Flanguages.php
  4. chọn second language
  5. thiết lập langauge switcher : công cụ chuyển đổi ngôn ngữ >> thêm vào menu : Menu language switcher
  6. báo lỗi : chọn bỏ qua
  7. Đăng ký key: bỏ qua và chọn Remind me later

Quản trị nội dung theo ngôn ngữ:

– Sau khi thiết lập xong các ngôn ngữ, chúng ta sẽ thấy có menu chuyển đổi ngôn ngữ phía trên cùng của trang. ví dụ trong hình này ngôn ngữ đã được chuyển sang để nhập nội dung là ngôn ngữ thứ 2 Vietnamese

– chọn translate để tạo nội dung cho ngôn ngữ thứ 2 vietnamese tương ứng với trang chủ và trang blog của ngôn ngữ chính English

– hoặc vào homepage setting để tạo các trang homepage cho các ngôn ngữ khác nhau

– sau khi tạo xong trang chủ và blog cho vietnamese thì menu chuyển đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị 2 ngôn ngữ khi duyệt website

Tạo menu cho 2 ngôn ngữ

– chọn ngôn ngữ chính và băt đầu tạo menu
– click translate để tạo menu cho second language từ ngôn ngữ chính > sau đó add từng item vào menu tương tự như primary lanuage

 

Điều chỉnh ngôn ngữ:

Chuyển Ngôn ngữ ngầm định, Thêm hoặc xóa ngôn ngữ

Ẩn xóa menu language: vào phần menu switcher , xóa menu đi