Hướng dẫn cách chèn thêm mã CSS và Javascript vào website

Điều chỉnh giao diện trang web bằng cách thêm mã CSS và Javascript mà không cần phải sửa đổi file hệ thống. Với cách này thật là dễ dàng để thêm các CSS hay các code snippet vào trang web của bạn.

Trước tiên, cần cài đặt plugin Simple Custom CSS and JS

Sau đó vào mục quản trị Custom CSS and JS bên phía trái

Tại màn hình danh sách, ta click vào các button để tạo css hay js hay html snippet

 

Thêm đoạn mã html snippet code

Với mỗi loại code ta có thể lựa chọn để hiển thị code , ví dụ ngầm định sẽ là hiển thị trên header và chỉ ở frontend (Màn hình công khai cho mọi người truy cập)

Thêm CSS

Thêm Javascript