Hướng dẫn thiết lập biểu tượng Gọi ngay Call Button

Chức năng đặt Nút Gọi ngay (nút bấm để gọi) làm tăng khả năng tương tác với khách truy cập website. Chức năng gồm 2 phần, một là biểu tượng điện thoại chạy dọc màn hình và hai là các nút Liên hệ ở dưới cùng của màn hình. Bởi vì khách truy cập di động vào website đã có điện thoại trong tay, nên plugin này sẽ cho phép họ gọi cho bạn chỉ bằng một nút chạm đơn giản.
Không cần điều hướng đến trang liên hệ và không cần sao chép hoặc ghi nhớ số điện thoại phức tạp

Dưới đây là chi tiết các bước bật chức năng Nút Gọi ngay Call Button

Truy cập vào chức năng Call Button bên phía trái màn hình

Và thực hiện như mô tả chi tiết các chức năng bên dưới