Hướng dẫn thiết lập cửa số tự động bật lên để tiếp nhận thông tin KH khi xem website

Chức năng Ninja Popups là kết hợp một cửa sổ bật lên được thiết kế chuyên nghiệp để chuyển đổi khách truy cập trên trang web của bạn thành hành động có thể đó là đăng ký vào bản tin, nhận chiến dịch giảm giá / phiếu giảm giá  hoặc nhấn mạnh một khối thông tin để tăng sự chú ý của khách truy cập. Như vậy website của bạn sẽ tăng số lượng người đăng ký và số người quan tâm, đó chính xác là những gì google và các công cụ tìm kiếm khác muốn.

Trước tiên, cần cài đặt plugin Ninja Popups

Có 2 lựa chọn để tạo popup, hoặc là tạo popup từ mẫu có sẵn , hoặc tự tạo popup theo cách riêng.

Lựa chọn Mẫu sẵn có: click vào Ready Themes và chọn trong danh sách mẫu phía dưới

Với mẫu sẵn có ta có thể điều chỉnh thêm như sau:

Thiết lập độ rộng và chiều cao của popup, cũng như màu nền, cỡ chữ và tiêu đề cho popup , chiều cao có thể đề trống để tự động tăng chiều cao khi có thêm nhiều ô nhập bên dưới popup

Thiết lập Tiêu đề cho từng ô nhập trên popup , có thể thêm ô nhập mới click vào Add Field như thêm ô nhập số điện thoại vv..

Tiêu đề, tên của nút và màu sắc của nút.

Lựa chọn tạo riêng popup: click vào Theme builder

Sử dụng bộ công cụ, lựa chọn và kéo thả từng công cụ vào popup , thiết lập độ rộng và chiều cao của popup

 

Khi tạo xong popup, bước tiếp theo là thiết lập hiển thị cho popup đó, dưới đây là chi tiết các thiết lập

Thiết lập popup tự động hiển thị và đóng ra sao , ngầm đinh là khi cuộn trang ở độ dài 30% của toàn bộ trang thì sẽ tự động bật popup và khi click vào khu mờ bên ngoài sẽ tự động đóng popup

Thiết lập popup hiển thị theo khoảng thời gian được chỉ định. Nếu không chỉ định thời gian thì popup sẽ luôn hiển thị

Thiết lập vùng mở bên ngoài popup, ngầm định sẽ bật vùng mờ và mầu vùng mờ là xám, và độ mờ là 0.8

Một số lưu ý:

Nội dung sau khi submit form trên popup sẽ gửi vào địa chỉ email thiết lập trong Cài đặt(Setting) > Tổng quan (General) > Địa chỉ email quản trị (Administration Email Address)

Nếu muốn chuyển sang email khác thì sau khi nhập email quản trị mới, hệ thống sẽ gửi 1 email yêu cầu xác nhận là email quản trị mới, email sẽ được gửi đến địa chỉ email mới nhập vào. Email sẽ có tiêu đề dạng [Tên website] Địa Chỉ Thư Điện Tử Quản Trị Mới.