Hướng dẫn trỏ domain vào Synezi

Trước khi thiết lập domain riêng cho website, chúng ta cần trỏ domain đó vào ip của synezi : 35.240.232.26  .

Đăng nhập vào synezi và quản trị website. Click chức năng Tên miền

 

Nhập tên miền muốn trỏ vào website

Nếu chúng ta có nhiều tên miền trỏ cùng vào 1 website, click vào domain chính để lựa chọn domain đó là chính.

Nếu có sử dụng dịch vụ SSL và https thì click vào ô https